Vergoedingen

Hoe zit het precies met vergoedingen voor Kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars waarmee de kinderfysiotherapeut een contract heeft. De Kikkersprong heeft voor 2022 met alle zorgverzekeraars een contract.

LET OP !!!  Voor 2023 heeft De Kikkersprong niet meer met alle zorgverzekeraars contracten.
Ik heb geen contracten meer met:
- Label Menzis:     Menzis en Anderzorg
- Caresq
- Zorg en Zekerheid

Met de zorgverzekeraars waarmee ik contracten heb, worden vanuit de basisverzekeringen 18 behandelingen kinderfysiotherapie vergoed. Indien er meer behandelingen noodzakelijk zijn worden deze vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de ouders/verzorgers. Heeft uw kind in hetzelfde kalenderjaar kinderfysiotherapie bij een andere praktijk gehad, dan worden deze behandelingen in mindering gebracht op het aantal behandelingen waar uw kind recht op heeft vanuit de basis- en/of aanvullende verzekering.
Als uw kind een “chronische” aandoening heeft wordt kinderfysiotherapie (onder bepaalde voorwaarden) langdurig vergoed.

"Vanuit de basisverzekeringen worden 18 behandelingen kinderfysiotherapie vergoed. Indien er meer behandelingen noodzakelijk zijn worden deze vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de ouders/verzorgers"


Tarieven

Alle behandelingen worden in principe vergoed via de zorgverzekeraar.
In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt een rekening te sturen, bijvoorbeeld, bij niet gecontracteerde zorg of niet nagekomen afspraken.

Met de zorgverzekeraars waarmee ik geen contracten heb, dan krijgt de klant van mij een rekening en maakt deze het bedrag aan het einde van de behandeling aan mij over. 
De klant dient zelf de rekening in bij zijn zorgverzekeraar.
De hoeveelheid van de vergoeding is afhankelijk van de soort verzekering die u heeft afgesloten (restitutie en natura polis). Bekijk dit dus vooraf goed. 

Hieronder ziet u de tarieven lijst:

Behandeling

Declaratiecode

Tarief

Kinderfysiotherapeutische behandeling

1100

€51,50

Fysiotherapeutische behandeling

1000

€38,00

Toeslag op een behandeling aan huis

1101

€20.00

Screening, intake en onderzoek

1864

€ 60,00

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch onderzoek met verslaglegging

1400

€90,00

Kinderfysiotherapeutische verslaglegging (uitgebreid)

1105

75,00

Kinderfysiotherapeutische verslaglegging (kort)

1105

€25,00

Instructieoverleg ouders van een patiënt

1103

€51,50

Telefonisch consult

1920

€25,00


Cell

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Home - Kinderfysiotherapie De Kikkersprong

Correspondentie: 
Dorpsstraat 23
1734 JH Oude Niedorp
Tel. 06 416 14 317