Vergoedingen

Hoe zit het precies met vergoedingen voor Kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars waarmee de kinderfysiotherapeut een contract heeft. De Kikkersprong heeft voor 2020 met alle zorgverzekeraars een contract.

Vanuit de basisverzekeringen worden 18 behandelingen kinderfysiotherapie vergoed. Indien er meer behandelingen noodzakelijk zijn worden deze vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de ouders/verzorgers. Heeft uw kind in hetzelfde kalenderjaar kinderfysiotherapie bij een andere praktijk gehad, dan worden deze behandelingen in mindering gebracht op het aantal behandelingen waar uw kind recht op heeft vanuit de basis- en/of aanvullende verzekering.
Als uw kind een “chronische” aandoening heeft wordt kinderfysiotherapie (onder bepaalde voorwaarden) langdurig vergoed.

"Vanuit de basisverzekeringen worden 18 behandelingen kinderfysiotherapie vergoed. Indien er meer behandelingen noodzakelijk zijn worden deze vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de ouders/verzorgers"


Tarieven

Alle behandelingen worden in principe vergoed via de zorgverzekeraar.
In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt een rekening te sturen, bijvoorbeeld, bij niet gecontracteerde zorg of niet nagekomen afspraken.

Hieronder ziet u de tarieven lijst:

Behandeling

Declaratiecode

Tarief

Kinderfysiotherapeutische behandeling

(1100)

€46,50

Fysiotherapeutische behandeling

(1000)

€34,00

Toeslag op een behandeling aan huis

(1101)

€16,00

Screening

(1850)

€16,50

Intake en onderzoek na een screening

(1860)

€32,00

Intake en onderzoek na een verwijzing

(1870)

€46,50

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch onderzoek met verslaglegging

(1400)

€61,00

Kinderfysiotherapeutische verslaglegging (uitgebreid)

(1105)

€56,50

Kinderfysiotherapeutische verslaglegging (eenvoudig)

(1105)

€16,00

Insructieoverleg ouders van een patiënt

(1103)

€46,50

Telefonisch consult

(1920)

€10,00

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Home - Kinderfysiotherapie De Kikkersprong

Correspondentie: 
Dorpsstraat 23
1734 JH Oude Niedorp
Tel. 06 416 14 317