Klachtenregeling

Waar kan ik terecht met mijn klachten?

U kunt ervan uitgaan dat elke kinderfysiotherapeut werkzaam bij de Kikkersprong z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut bij de Kikkersprong of één van de andere fysiotherapeuten binnen onze praktijk. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij zullen uw klacht registreren en proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht:

de Klachtencommissie
de Commissie van Toezicht
het Regionaal Tuchtcollege

Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt namelijk per commissie. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Home - Kinderfysiotherapie De Kikkersprong

Correspondentie: 
Dorpsstraat 23
1734 JH Oude Niedorp
Tel. 06 416 14 317