Van hulpvraag naar behandelplan

Mijn werkwijze

De werkwijze voor de kinderpraktijk bestaat uit een aantal onderdelen om tot het juiste behandelplan te komen. Als een kind aangemeld wordt, worden contactgegevens uitgewisseld en wordt er een eerste afspraak ingepland. Afhankelijk van de hulpvraag krijgt u, indien nodig, een aantal vragenlijsten toegestuurd. De formulieren dienen volledig ingevuld te worden overlegd tijdens de eerste afspraak. Samen bepalen we de definitieve hulpvraag.

In mijn manier van werken is de hulpvraag van de ouders, het kind en van derde belangrijk. Want ik werk hulpvraag gericht. Dit wil zeggen dat de vraag van de ouder/leerkracht en (indien mogelijk) de vraag van het kind centraal staat bij de therapie: “wat zijn de problemen en de wensen ten aanzien van de ontwikkeling van het kind”. Samen met de ouders/leerkracht ga ik op zoek naar oplossingen voor deze hulpvraag of hulpvragen en is de behandeling gericht op deze hulpvraag. Het onderzoek zal nu starten. Het onderzoek bestaat uit een observatie van de algehele motoriek, afname van gestandaardiseerde testen en uit taakanalyses.

Naar aanleiding van de gegevens uit de anamnese, vragenlijsten, en onderzoekgegevens worden er een kinderfysiotherapeutische diagnose, behandelplan en doelstellingen gemaakt. Dit wordt met de ouders doorgesproken en zal er (indien nodig) een onderzoeksverslag gemaakt worden.

De behandeling

Gedurende het behandeltraject speelt de ouder een belangrijke rol, want om iets te leren is 1 of 2x per week oefenen niet voldoende, maar moet er meerdere keren per week geoefend worden. Daarom krijgen de ouders oefeningen mee en is de ouder altijd bij de behandeling aanwezig. Zo krijgt de ouder een goed beeld wat er tijdens de behandeling gebeurt en wordt het voorbeeld gegeven hoe het kind kan worden gestimuleerd. Hoe lang de behandeling uiteindelijk duurt is afhankelijk van de ernst van de aandoening/achterstand.

Een behandeltraject kent de volgende (vaste) onderdelen:

  • Aanmelding, eerste afspraak inplannen + versturen vragenlijsten
  • Eerste afspraak, verduidelijken hulpvraag en starten onderzoek
  • Afname van gestandaardiseerde testen en taakanalyses
  • Onderzoeksverslag met daarin: Onderzoeksgegevens, kinderfysiotherapeutische diagnose, behandelplan en doelstellingen en eventuele adviezen voor ouders en leerkrachten
  • Starten met behandelingen en ouderinstructie + oefeningen voor thuis.
  • Afsluiting zodra doelstellingen behaald zijn.
  • Afsluiting na hertesten en eindverslag.

(Door) Verwijzing

U kunt via een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of specialist bij de kinderfysiotherapeut van de Kikkersprong terecht komen. Het kan ook zijn dat uzelf, school, of iemand anders een probleem bij uw kind gesignaleerd heeft, dan kunt u zich direct aanmelden bij de Kikkersprong.

U komt dan binnen middels een Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). Vervolgens zal ik dan uw kind observeren en onderzoeken en beslissen of kinderfysiotherapie nodig is. Indien u via een DTF binnen komt, dan gaat er een kort verslagje naar de huisarts (DTF-rapport), zodat de huisarts op de hoogte is dat uw kind behandeld gaat worden.

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?

Maak kennis met therapeut

Jeanette

Jeanette - Kinderfysiotherapeut

Kinderfysiotherapeut - Eigenaar

Home - Kinderfysiotherapie De Kikkersprong

Correspondentie: 
Dorpsstraat 23
1734 JH Oude Niedorp
Tel. 06 416 14 317