Bij Jonge Kinderen

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes.

Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepast manier optimaal te bewegen.

jonge-kinderen-3
jonge-kinderen-2

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind

  • Motorische ontwikkelingsachterstand
  • Afwijkend looppatroon
  • Mentale retardatie
  • Cerebrale parese (hersenletsel die opgetreden is voor/tijdens of na de geboorte)
  • Lage of hoge spierspanning (hypotonie / hypertonie)
  • Sensorische integratie problematiek
  • Orthopedische afwijkingen
  • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
  • Ademhalingsproblematiek( b.v. astma, cystic fibrosis)
  • Jeugdreuma

Herkent u de volgende signalen? Neem dan kinderfysiotherapie serieus in overweging en neem contact met ons op.