Bij Babys & Peuters

Motoriek is voor baby’s en peuters het middel om zichzelf en zijn omgeving te leren kennen. Een (ver)storing in de motorische of sensorische ontwikkeling kan zijn weerslag hebben op andere facetten van de ontwikkeling, zoals het sociaal en/of psychisch functioneren. Tijdig signaleren, diagnosticeren en behandelen van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is dus van groot belang.

Motoriek peuter

Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

slide-5
slide-4

Voorbeelden van indicaties bij baby´s/peuters

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding, plagiocephalie/afplatting van het hoofd
 • Te hoge of lage spierspanning
 • Overstrekken
 • Onrustige / huilbaby
 • Billenschuiver
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Cerebrale parese (hersenletsel die opgetreden is voor/tijdens of na de geboorte)
 • Spina bifida (open ruggetje)
 • Pre- en/of dysmature kind (te vroeg geboren kind/ te klein kind)
 • Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling (verlamming van een armpje)

Herkent u de volgende signalen? Neem dan kinderfysiotherapie serieus in overweging en neem contact met ons op.