schrijfproblemen

Schrijftraining bij een slordig of onleesbaar handschrift

In groep 2 leren kinderen al letters herkennen en soms al schrijven. Mede daarom is de schrijfontwikkeling in groep 3 snel. Van net na de zomervakantie letters tot kleine woordjes tot hele zinnen met de kerstvakantie. Van blokletters tot verbonden schrift. Dit gaat heel snel. Vooral als een kind in de fijne motoriek wat minder vaardig is, want niet alle kinderen beschikken over de specifieke motorische vaardigheid die schrijven mogelijk maakt. Allerlei factoren spelen hierbij een rol; De pen moet goed worden vastgehouden, met niet te veel of te weinig grip. De grootte van de letters moet gelijk zijn. Het schrijven moet een vloeiende ritmische beweging zijn, want anders kan er schrijfkramp ontstaan.
Schrijven is een moeilijke vaardigheid omdat het een samenspel is van motoriek en denken. Denk aan taal, het onthouden en begrijpen van nieuwe letters en woorden en deze ook nog kunnen schrijven. Een schrijfprobleem kan hierdoor snel ontstaan op het gebied van denken of motoriek.

Hulpvraag:

Het kan zijn dat u van de leerkracht advies krijgt dat wat extra oefening voor schrijven gewenst is. Of u merkt zelf dat uw kind een hekel of moeite heeft met schrijven. Hieronder staan enkele hulpvragen die binnen de praktijk regelmatig aanwezig zijn:
• Het handschrift van mijn kind is onleesbaar.
• Mijn kind klaagt veel over een zere arm, hand, nek tijdens het schrijven.
• Mijn kind maakt sommige letters op een vreemde manier.
• Mijn kind krijgt zijn werk niet op tijd af, omdat zijn schrijftempo te langzaam is.
• Mijn kind houdt de pen op een vreemde manier vast.
• Mijn kind is linkshandig en heeft zodoende schrijfproblemen.

 

Onderzoek bij schrijfproblemen:

Bij aanmelding krijgt van uw kinderfysiotherapeut diverse vragenlijsten mee. Enkele vragenlijsten worden door de ouders ingevuld en andere door de leerkracht. Aan de ouders wordt tevens gevraagd schriftjes van school mee te nemen. Vervolgens wordt er gestart met het onderzoek, deze bestaat uit gestandaardiseerde testen, diverse fijne motoriek testjes en taakspecifieke opdrachten, en de schriftjes van school worden geanalyseerd.

Daarbij wordt er ook gekeken of er alleen sprake is van een schrijfprobleem of dat de schrijfproblemen veroorzaakt worden door problemen in andere ontwikkelings- en leervlakken.

Behandeling bij schrijfproblemen:

De volgende aspecten komen aan de orde:
• Goede zithouding en goed meubilair
• Ontspannen positie van de schrijfarm op tafel
• Voldoende afwisseling tussen spanning en ontspanning van de pols en van de vingers
• Pengreep en keuze van de juiste pen
• Verbeteren van de fijne motoriek en oog-handcoördinatie
• Schrijfoefeningen: voorbereidende schrijfoefeningen en oefenen van het schrijven + de daarbij behorende eisen.
• Opbouw van oefeningen gaat van groot naar klein
• De fysiotherapeut volgt de schrijfmethode van de school

(T)huiswerk oefeningen:

Om nieuwe vaardigheden te leren, moet iets veel herhaald worden. Dit geldt ook voor het schrijven. Daarom krijgt uw kind verschillende oefeningen voor thuis mee. Oefeningen om de fijne motoriek te verbeteren, en om het schrijven te verbeteren. Belangrijk is dat u iedere dag deze oefeningen even met uw kind doet, zo wordt het geleerde zo snel mogelijk geautomatiseerd.