Verwijzing

U kunt via een verwijzing van een huisarts of specialist bij de kinderfysiotherapeut van de Kikkersprong terecht komen. Het kan ook zijn dat uzelf, school, of iemand anders een probleem bij uw kind gesignaleerd heeft, dan kunt u zich direct aanmelden bij de Kikkersprong.

U komt dan binnen middels een Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). Een kinderfysiotherapeut van de Kikkersprong  zal dan uw kind observeren en onderzoeken en beslissen of kinderfysiotherapie nodig is. Mocht er behandeling nodig zijn, dan gaat er een kort verslagje naar de huisarts (DTF-rapport), zodat de huisarts op de  hoogte is dat uw kind behandeld gaat worden.