Vergoedingen

Kinderfysiotherapie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars waarmee de kinderfysiotherapeut een contract heeft.

Vanuit de basisverzekeringen worden 18 behandelingen kinderfysiotherapie vergoed. Indien er meer behandelingen noodzakelijk zijn worden deze vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de ouders/verzorgers. Heeft uw kind in hetzelfde kalenderjaar kinderfysiotherapie bij een andere praktijk gehad, dan worden deze behandelingen in mindering gebracht op het aantal behandelingen waar uw kind recht op heeft vanuit de basis- en/of aanvullende verzekering.

Als uw kind een “chronische” aandoening heeft wordt kinderfysiotherapie (onder bepaalde voorwaarden) langdurig vergoed.