Kwaliteit

De kinderfysiotherapeuten werkzaam bij de Kikkersprong zijn alle geregistreerd onder de wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg). Deze regelt onze titelbescherming met de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Daarnaast zijn al onze kinderfysiotherapeuten ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van onze beroepsvereniging, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De kinderfysiotherapeuten bij de Kikkersprong zijn alle lid van het KNGF en het NVFK (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie).

Het Centraal Kwaliteitsregister is geregeld vanuit het KNGF. Wie aan alle kwaliteitseisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. De fysiotherapeut mag zich dan registerfysiotherapeut noemen. Er is een algemeen register voor fysiotherapeuten en er zijn registers voor specialisatie fysiotherapeuten, zoals kinderfysiotherapeuten. Elke 5 jaar wordt er gekeken of aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan voor herregistratie.

Voor meer informatie over het KNGF   en het NVFK  kunt u de betreffende website bezoeken.

Voor informatie over het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.