Werkwijze

Als een kind aangemeld wordt, worden contactgegevens uitgewisseld en wordt er een eerste afspraak ingepland. Afhankelijk van de hulpvraag krijgt u, indien nodig, een aantal vragenlijsten toegestuurd. De formulieren dienen volledig ingevuld te worden overlegd tijdens de eerste afspraak. Samen bepalen we de definitieve hulpvraag.

Voor kinderfysiofysiotherapeuten van de Kikkersprong, is de hulpvraag van de ouders, het kind en indien nodig van derde belangrijk, want zij werken hulpvraag gericht. Dit wil zeggen dat de vraag van de ouder/leerkracht en (indien mogelijk) de vraag van het kind centraal staat bij de therapie: “wat zijn de problemen en de wensen ten aanzien van de ontwikkeling van het kind”. Samen met de ouders/leerkracht gaat de kinderfysiotherapeut op zoek naar oplossingen voor deze hulpvraag of hulpvragen en is de behandeling gericht op deze hulpvraag.

Onderzoek zal nu starten. Het onderzoek bestaat uit een observatie van de algehele motoriek, afname van gestandaardiseerde testen en uit taakanalyses.

Naar aanleiding van de gegevens uit de anamnese, vragenlijsten, en onderzoekgegevens worden er een kinderfysiotherapeutische diagnose, behandelplan en doelstellingen gemaakt. Dit wordt met de ouders doorgesproken en zal er (indien nodig) een onderzoeksverslag gemaakt worden.

Nu begint de behandeling. Gedurende het behandeltraject speelt de ouder een belangrijke rol, want om iets te leren is 1 of 2x per week oefenen niet voldoende, maar moet er meerdere keren per week geoefend worden. Daarom krijgen de ouders oefeningen mee om te oefenen en is de ouder altijd bij de behandeling aanwezig. Zo kan u een goed beeld krijgen wat er tijdens de behandeling gebeurt en heeft u een goed voorbeeld hoe u uw kind kan stimuleren. Hoe lang de behandeling uiteindelijk duurt is afhankelijk van de ernst van de aandoening/achterstand.

  • Aanmelding, eerste afspraak inplannen + versturen vragenlijsten
  • Eerste afspraak, verduidelijken hulpvraag en starten onderzoek
  • Afname van gestandaardiseerde testen en taakanalyses
  • Onderzoeksverslag met daarin: Onderzoeksgegevens, kinderfysiotherapeutische diagnose, behandelplan en doelstellingen en eventuele adviezen voor ouders en leerkrachten
  • Starten met behandelingen en ouderinstructie + oefeningen voor thuis.
  • Afsluiting zodra doelstellingen behaald zijn.
  • Afsluiting na hertesten en eindverslag.