Samenwerking

Problemen in de ontwikkeling van kinderen zijn niet altijd even eenvoudig. Vaak zijn er problemen op meerdere gebieden, zoals op het gebied van de cognitieve- (intelligentie), spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling.  De kinderfysiotherapeuten in de praktijk streven naar een actieve en resultaatgerichte samenwerking, daarom kan deze, wanneer nodig contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders. Dit zal uitsluitend gebeuren nadat de ouder daarvoor toestemming heeft gegeven.

Enkele voorbeelden van die samenwerking zijn:

  • Samenwerking kinderfysiotherapeut met manueel therapeut op gebied van klachten van de wervelkolom (o.a. scoliose, baby-asymmetrie)
  • Samenwerking met huisartsen en consultatiebureau artsen/verpleegkundige.
  • Samenwerking met artsen en fysiotherapeuten uit de omliggende ziekenhuizen
  • Scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
  • Stichting MEE
  • Triversum
  • Logopedisten
  • Ergotherapeuten
  • Podotherapeuten