Bij Oudere Kinderen

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben.

Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt het kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van en kind en het functioneren in een groep.

klimrek
balanceren

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD, Developmental Coordination Disorder
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese (hersenletsel die opgetreden is voor/tijdens of na de geboorte)
 • Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • Sensomotorische problemen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblematiek (b.v. astma, cystic fibrosis, hyperventilatie)
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Jeugdreuma
 • Incontinentie
 • Orthopedische afwijkingen (b.v. afwijkende stand van de voeten, wervelkolom, enkeldistorsie, herstel na gipsperiode/immobilisatie, pijn aan spieren en gewrichten)

Herkent u de volgende signalen? Neem dan kinderfysiotherapie serieus in overweging en neem contact met ons op.