Kinderfysio

Kinderfysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie en wordt gegeven aan kinderen van 0-18 jaar met orthopedische en/of motorische problemen. Een kinderfysiotherapeut behandelt kinderen bij wie de ontwikkeling van de motoriek niet soepel of normaal verloopt. Dit kan problemen veroorzaken op het lichamelijk functioneren, maar ook op het sociaal en/of psychisch functioneren wat een negatieve invloed kan hebben op het zelfbeeld van het kind.

De behandeling is een samenspel met het kind, wat gericht is op het verbeteren van de achterlopende vaardigheden, zodat deze weer beter gaat functioneren in zijn omgeving. Hierdoor zal het gymmen, knutselen, fietsen, buitenspelen, zwemmen en sporten snel beter gaan.

Dit zal veelal spelenderwijs gaan middels bewegingstherapie/oefentherapie, wat afgestemd is op het bewegingsniveau en de belevingswereld van het kind. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs hun motorische vaardigheden te gebruiken, verbeteren en ontwikkelen.

Om een indruk te krijgen van de praktijk, en met welke materialen er gewerkt wordt, kunt een kijkje nemen
in de praktijk.